به گزارش روابط عمومی موسسه ایثار:

جلسه تعیین تکلیف وضعیت راه اندازی بهره برداری از مرکز جامع توانبخشی ایثار تهران بزرگ با حضور دکتر صمیمی مشاور ریاست عالی بنیاد شهید،  امانی مدیر عامل موسسه و معاونین، غفوری مدیرکل تهران بزرگ و معاونین و دکتر حیدری مدیر مرکز جامع برگزار گردید.

در این جلسه وضعیت وصل انشعاب گاز مجموعه و تاسیسات مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و گفتگو پیرامون زوایای مختلف دیر کرد و تاخیر در بهره برداری با امضای یک صورت جلسه و تقسیم کار میان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، مدیریت مرکز و ستاد مرکزی موسسه ایثار پایان یافت و مقرر گردید تا در طول ماه جاری تمامی اقدامات لازم در خصوص وصل گاز، تجهیز، مجوزها و اخذ پایان کار صورت پذیرد.

امانی مدیر عامل موسسه ایثار تاکید کرد: در اسرع وقت الزام داریم تا با پذیرش جامعه عزیز ایثارگری در این مرکز، ارائه خدمات نماییم و با مساعدت معاون محترم رئیس جمهور، موسسه ایثار با جدیت در پی تامین اعتبارات لازم جهت تجهیز بخش درمانی و توانبخشی است.

دکتر حیدری مدیر مرکز اذعان داشت، فرصت بسیار کم است و ما ۶ ماه زمان خود را از دست داده ایم و ما حاضر هستیم تا تمامی امور را  راسا با همکاری هیات عامل پیگیری نموده تا به نتیجه برسیم، ما تا وقتی پذیرش ایثارگران را آغاز نکنیم، نمی توانیم بگوییم که کاری انجام داده ایم.

در پایان گفتنی است در حاشیه این جلسه مدیر عامل موسسه از برخی از بخشهای این مرکز بازدید به عمل آورد.