حجت الاسلام کاویانی رسما عضو هیات مدیره موسسه ایثار شد…

به گزارش روابط عمومی موسسه ایثار: صبح روز شنبه ۳۰ شهریور ماه ۹۸ در یکصد وپنجمین جلسه هیات مدیره که با حضور تمامی اعضا در مجتمع بزرگ فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار تهران بزرگ برگزار گردید ،مدیرعامل موسسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات گروسی عضو سابق هیات مدیره که بعنوان معاون استاندار قم معرفی […]

بیست و هشتمین شعبه ایثار در استان مرکزی تاسیس شد…

به گزارش روابط عمومی موسسه ایثار: صبح روز چهارشنبه ۲۷/۰۶/۹۸موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار استان مرکزی به عنوان بیست و هشتمین شعبه موسسه ایثار با حضور مهندس محمدرضا پورحاج رضایی مدیرعامل موسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار ،مرتضی انصاری فر مدیرکل بنیاد استان مرکزی،عباس افراسیابی سرپرست حراست موسسه ایثار و دیگر مسئولین استان تأسیس […]

موسسه ایثار لرستان در مرز تغییر و تحول …

به گزارش روابط عمومی موسسه ایثار: صبح روز چهارشنبه ۲۰/۰۶/۹۸ نشست خبر سرپرست موسسه ایثار استان لرستان با اصحاب رسانه محلی برگزار گردید. سرپرست موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار لرستان در ابتدای سخنان خود ضمن خیر مقدم به خبرنگاران حاضر در جلسه از آمادگی کامل موسسه جهت واگذاری بلند مدت مجتمع به بخش خصوصی […]