درخشش نشان مدیر عامل ایثار در کنار نشان های برجسته ملی

عصر بیستم تیرماه ۹۷،مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

از سوی دبیرخانه مدیر شایسته ملی،محمدرضاپورحاج رضایی مدیر عامل موسسه ایثار به عنوان یکی از ۱۰۰ مدیر شایسته ملی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد و به علت عدم حضور ایشان درخشان قائم مقام موسسه در جایگاه حاضر شد و تندیس و لوح افتخار را دریافت کرد.

در انتخاب مدیر شایسته ملی شاخص‌هایی چون کارآفرینی، توسعه، ابتکار، خلاقیت و سابقه عملکرد موثر بوده است در همین راستا،پورحاج رضایی مدیرعامل موسسه در بزرگ ترین رویداد مدیریتی کشور به عنوان یکی از نخبگان مدیریت کشورانتخاب و نشان «مدیر شایسته ملی» به ایشان تعلق گرفت.

شایان ذکر است که در طول ۳ سال و اندی از مدیریت وی در موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار رخدادهای ملموس و قابل توجهی در مدیریت کلان موسسه حادث شده که احیای چهره مراکز خدماتی،رضایتمندی جامعه معظم هدف و ارائه خدمات در خور شأن به ایشان،شفافیت مالی و استقرار نظم و قانون و… همه وهمه خود گویای این حقیقت است.

نتیجه حسابرسی سال ۹۵ با رتبه مقبول،پس از چند مرحله عدم اظهار نظر و بالاخره مشروط در سال ۹۴ برای موسسه ایثار،تایید دیگری برهمین ادعاست.

در این همایش به مدیر عامل موسسه اعتبارنامه مدیر شایسته ملی از طرف مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران اعطاء گردید.

این مراسم با تلاوتی از کلام خدا و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز و با سخنرانی مدعوین که از نهاد ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه بودند ادمه پیدا کرد،در بخش پایانی مراسم تندیس و لوح ها به تجلیل شوندگان اهدا گردید.  

همچنین در این مراسم نشان موسسه ایثار در کنار نشان های برجسته ملی تجلیل از مدیران شایسته قرار گرفت .